ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ตัวอย่างการเขียนชื่อเป็นค่าตัวเลข อายตนะ 6

 

  หลักการตั้งชื่อตามหลักอายตนะ  6

          อิทธิพลของชื่อที่มีต่ออายตนะ ๖ หมายถึง หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นเครื่องรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ของตัวเอง อีกทั้งคนรอบข้าง คนอื่นที่มีต่อตัวเราเป็นอย่างไร การถอดเลขโดยใช้กำลังดาวทั้ง 8 ดวง

ดาวอาทิตย์(๑)กำลังดาวพระเคราะห์  ๖

ดาวจันทร์(๒)กำลังดาวพระเคราะห์ ๑๕

ดาวอังคาร(๓)กำลังดาวพระเคราะห์ ๘

ดาวพุธ(๔)กำลังดาวพระเคราะห์ ๑๗

ดาวพฤหัสบดี(๕)กำลังดาวพระเคราะห์ ๑๙

ดาวศุกร์(๖)กำลังดาวพระเคราะห์ ๒๑

ดาวเสาร์(๗)กำลังดาวพระเคราะห์ ๑๐

ดาวราหู(๘)กำลังดาวพระเคราะห์ ๑๒

 

ชื่อต่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 1 มีจิตใจเหมือนพ่อ จะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี คุ้มครองคนรอบข้าง มีเมตตา กรุณา ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข มิให้ขาดตกบกพร้อง แม้ตัวเองจะต้องเหนื่อย ต่อสู้ ก็ยอมทน จะเป็นที่รักใคร่ต่อคนรอบข้างเป็นที่พึ่งพิง ผู้พบเห็นคบค้าด้วยจะรู้สึกอบอุ่น สบายกาย สบายใจ

ชื่อต่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 2 มีจิตใจเหมือนแม่ รักใคร่ ดูแล ห่วงใย เมตตา คนรอบข้างเป็นอย่างดี ใครได้อยู่ด้วยแล้ว อิ่มหนำ สำราญ มีความสุขกาย สุขใจ เจ้าชะตาอยู่ที่ใดก็จะมีคนไปมาหาสู่ รักใคร คิดถึง ตลอกไ

ชื่อต่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 3 ปรียบดังคนรับใช้ในบ้าน ต้องเหนื่อยหนักตลอดไป มีชีวิตที่น้อยหน้าผู้อื่น ถูกกรังแกข่มเหง ตนเองจะได้กินน้อย ใช้น้อย ชีวิตจะลำเค็ญ เป็นที่ดูแคลนต่อคนพบเห็น คนใกล้ชิดหาคนรักจริงยาก

ชื่อต่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 4 มักมีจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง  ชอบน้อยใจเสียใจ อยู่กับที่ไม่ค่อยได้หรือมักชอบเดินทางตลอดไป อมทุกข์ อมเศร้า ไม่ซื่อตรง มีมายามาก เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รักจริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใส

ชื่อต่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 5 เปรียบดังยักษ์ มีจิตใจโหดเหี้ยม ใจดำ ใจคอคับแคบมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินกำหนด ดุร้ายไปเลยก็มี ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ ชอบตกใจบ่อยๆ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด ผู้คนไม่มีใครอยากคบค้าด้วย มีแต่หนีออกห่าง ไร้เสน่ห์กาย เสน่ห์ใจ อาภัพ

ชื่อต่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 6 เปรียบดังราชินี มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่ผู้คนอยากพบเห็น อยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์หนักหนา มีความสุขทั้งกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ ดีนัก

ชื่อต่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 7 เปรียบดังปุโรหิต มักต้องทำงานด้วยปาก คือพูดมากหน่อย หรือเหนื่อยกับการพูดการจาพูดนิดหน่อยไม่ได้ดี ต้องพูดมากๆ เป็นที่รักใคร่นับถือต่อบุคคลทั่วไป มักอารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย

ชื่อต่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 8 มีบารมีดั่งเป็นเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก

ชื่อต่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 9 เจ้าชะตาเปรียบดังพระราชา จะให้ความคุ้งครองป้องกันภัยแก่บุคคลทั่วไปทั้งใกล้ไกล มีอำนาจบารมี เมตตาธรรม แผ่ไปโดยทั่วถึง ผู้คนทั้งใกล้ไกล รักเคารพยำเกรง ต้องพึ่งบารมี ชีวิตจะประสบความสำเร็จจิตใจผ่องแผ้ว ดั่งผู้มีบุญมาเกิด จะได้เป็นใหญ่เป็นโต ดีนักแล

           โบราณาจารย์กล่าวว่า "อายตนะ ๖นั้นมีอิทธิพลที่ส่งผลถึงเจ้าชะตา โดยในทางธรรมะ อายตนะ แปลว่า เครื่องรู้และสิ่งที่รับรู้ อายตนะ ๖ จึงได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นเครื่องรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ของตัวเราเอง ซึ่งส่งผลต่อลักษณะจิตใจของเจ้าชะตา และความรู้สึกของบุคคลรอบข้างที่มีต่อเจ้าชะตา ซึ่งอายตนะ ๖ จะเป็นการถอดค่าตัวเลขจากกำลังพระเคราะห์ของดาวต่าง ๆ โดยใช้หลักการพื้นฐานเดียวกับหลักภูมิทักษา ดังนี้

ดาว

อักษรประจำวัน

กำลังพระเคราะห์

ค่าตัวเลข

อาทิตย์

อ และสระทั้งหมด (ยกเว้น -ั และ -์) *

จันทร์

ก ข ค ฆ ง

๑๕

๑๕

อังคาร

จ ฉ ช ซ ฌ ญ

พุธ

ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

๑๗

๑๗

พฤหัสบดี

บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

๑๙

๑๙

ศุกร์

ศ ษ ส ห ฬ ฮ

๒๑

๒๑

เสาร์

ด ต ถ ท ธ น

๑๐

๑๐

ราหู

ย ร ล ว

๑๒

๑๒

 

ตัวอย่างวิเคราะห์

    เช่น ภิติวัฐซ์

19

อิ

6

10

อิ

6

12

17

17

รวม

87

ผลของผลรวม

(8+7) = 15

อายตนะ

(1+5) = 6

 

ชื่อ ภิติวัฐซ์ มีค่าอายตนะ 6 เท่ากับ 6

ตามคำทำนายโบราณ ท่านกล่าวไว้ว่า

         ชื่อต่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 6 เปรียบดังราชินี มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่ผู้คนอยากพบเห็น อยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์หนักหนา มีความสุขทั้งกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ ดีนัก


 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.012479