ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

หลักการตั้งชื่อตามหลัก เลขศาสตร์

                หลักการของเลขศาสตร์มีอยู่ว่า ใช้ชื่อที่มีอักษรนำหน้าเป็นอักษรให้คุณแก่ชะตาชีวิตโดยดูดาวที่ส่งผลที่ดี เป็นดาวดีส่งเสริมเจ้าชะตา และเมื่อรวมเลขแล้ว จะได้เลขดี มีมงคลแก่ตัว เป็นแรงหนุนชีวิตที่ดี แต่ที่สำคัญเลขที่ได้นั้นต้องสอดคล้องกับชะตาของบุคคลนั้นๆด้วย จึงจะได้ผลอย่างแท้จริง กล่าวว่าในแต่ละอักษรต่างมีค่าตัวเลข หรือกำลังประจำอักษร เมื่อนำมารวมกันจะได้ค่าต่างๆ ซึ้งมีความหมายดีร้ายต่างกัน หลักการตั้งชื่อตามหลักเลขศาสตร์จึงถูกนำมาใช้ประกอบในการตั้งชื่ออยู่เสมอ โดยหลักเลขศาสตร์นี้สามารถ ใช้ได้กับทั้งการตั้งชื่อ และนามสกุล เพราะนอกจากการตั้งชื่อให้มีกำลังของเลขที่ดีแล้ว การตั้งนามสกุล และผลรวมของชื่อกับนามสกุลให้มีกำลังเลขที่ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นการใช้หลักเลขศาสตร์ตรวจสอบชื่อจะช่วยให้ได้ชื่อที่ดีมากยิ่งขึ้น แต่ททั้งนี้ต้องใช้ร่วมกับหลักของการตั้งชื่อหลัก ทักษา ประกอบด้วยเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด

ชื่อตัว และนามสกุล ต้องดูแยก หรือรวมกัน

                บางตำรานั้นให้ดูแต่  “ชื่อตัว” อย่างเดียวแต่สำหรับตำรานี้ให้ดูส่วนประกอบดังต่อไปนี้

  1. ดู “ชื่อตัว”
  2. ดู “นามสกุล”
  3. ดู “ชื่อตัว” บวกกับ “นามสกุล”

“ชื่อตัว”ได้เลขเท่าใดจะบอกได้ว่าพื้นดวงของเจ้านั้นตัวนั้นมีโชควาสนามีฐานนิสัยใจคออย่างไรบ้าง แต่เมื่อนำเลข “ชื่อตัว” มาบวกรวมกับ “นามสกุล” แล้วจะดูได้ว่า ภาพรวมของชะตาชีวิตจะได้ดีมีสุขอย่างไร จะเป็นตายร้ายดี มีเงินมีลาภยศปรากฏมาก-น้อยอย่างไรบ้างนั้นเองการจะรู้ภาพรวมของความเป็นไปในชีวิตจึงต้องดูทั้ง “ชื่อตัว”  และ “นามสกุล” บวกรวมกันเป็นสำคัญ

ถ้าชื่อตัวได้เลขดีแล้วแต่พอมาบวกรวมกับนามสกุลแล้วได้เลขไม่ดีจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อ อย่าลืมว่าถ้าเลขมีส่วนเสียเล็กน้อยก็ไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนวุ่นวายไปเปลี่ยนชื่อ ให้แก้ให้ปรับที่วิถีชีวิตและที่ตนเอง

ให้พึงระวังเฉพาะเลขที่อันตราย มีผลให้เกิดอุบัติเหตุ และเคราะห์ภัยหนักๆ เท่านั้นเป็นพอ

                บางท่านชอบชื่อเดิมของตนเอง แต่ได้เลขไม่ดี ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่ แต่เติมเพิ่มคำเข้าไปอีกนิด เลือกที่ความหมายดีๆ และถอดเลขออกมาแล้วบวกให้เป็นเลขที่ดีเท่านั้นก็เพียงพอ

      เช่น ถ้าชื่อ นัฐวัฒน์ (45) ค่าเลขดีแต่การดำเนินชีวิตไม่ดี ทำการปรับเปลี่ยนแก้ไขเป็น ณัฐวัฒน์ (45) มีค่าเลขในการดำเนินชีวิตที่ดีกว่า การดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันต้องระวัง

 

ค่าเป็นตัวเลข

ตัวอักษรไทย + สระ + วรรณยุกต์

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

1

ตัวอักษร ก, ด, ท, ถ, ภ, ฤ /สระ อา อำ อุ / วรรณยุกต์ ไม้เอก

A, I, J, Q, Y

2

ตัวอักษร ข, ช, บ, ป, ง/สระ เอ แอ อู / วรรณยุกต์ ไม้โท

B,K,R

3

ตัวอักษร ฆ, ฑ, ฒ, ต, ฃ / วรรณยุกต์ ไม้จัตวา

C,G,L,S

4

ตัวอักษร ค, ธ, ร, ญ, ษ / สระ โอ อะ อิ ไม้หันอากาศ

D,M,T

5

ตัวอักษร ฉ, ณ, ฌ, น,  ม, ห, ฮ,  ฎ, ฬ / สระ อึ

E,H,N,X

6

ตัวอักษร จ,  ล, ว, อ / สระ ใอ

U,V,W

7

ตัวอักษร ศ, ส, ซ / สระอี อือ วรรณยุกต์ไม้ตรี

O,Z

8

ตัวอักษร ย, พ, ฟ, ผ, ฝ / สระไม้ไต่คู้

F,P

9

ตัวอักษร ฏ, ฐ / สระไอ การันต์

 

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์

                  ภิติวัฐช์           = ภ+สระอิ+ต+สระอิ+ว+ไม้หันอากาศ+ฐ+ช+ไม้การันต์

                                      = 1+4+3+4+6+4+9+2+9 = 42

        นนท์วัฒนาวงศ์          = น+น+ท+ไม้การันต์+ว+ไม่หันอากาศ+ฒ+น+สระอา+ว+ง+ศ+ไม้การันต์

                                     = 5+5+1+9+6+4+3+5+1+6+2+7+9 = 63

ผลรวม ชองชื่อ+นามสกุล    = 42+63 = 105


 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007477