ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

สีรถกับวันเกิด

 

คนเกิดวันอาทิตย์

-ตามหลักทักษาคนที่เกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ ศ ษ ส ห ฬ ฮ เพราะเป็รนอักษรกาลกิณี

-เลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 6 และเลข 3

-ไม่ควรทำงานมงคลต่างๆในวันศุกร์ เพราะเป็นกาลกิณีในวันเกิดและไม่ควรทำงานมงคลต่างๆ ในวันอังคาร เพราะเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิด

-ถ้าจะออกรถ สีที่ควรเลือกใช้หรือสีรถที่ถูกโฉลก ของคนเกิดวันอาทิตย์

 

รถสีแดงกำหรือสีแดงเลือดหมู

เสริมสง่าราศี มากด้วยบุญบารมี มีอำนาจวาสนา คนนอบนอมยำเกรง

 รถสีดำ

เสริมความน่าเคารพนับถือ

รถสีขาว สีครีม

เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีเปลือกมังคุด

เสริมดวงด้านศรัทธา ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และดวงเรื่องการเงิน

รถสีเขียว

เสริมดวงให้คนรักเมตตา อุปถัมภ์ค้ำชู ช่วยเหลือทำให้สดวกราบรื่นในเรื่องต่างๆ

รถสีบรอนซ์ สีเทา สีทอง

เสริมดวงเรื่องเมตตามหานิยม เสริมเสน่ห์ การสนับสนุนเกื่อกูล

รถสีฟ้า สีน้ำเงิน

ไม่ควรออกรถสีนี้ เพราะเป็นกาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นจเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต


 

คนเกิดวันจันทร์

-ตามหลักทักษาคนที่เกิดคนจันทร์ห้ามใช้สระทั้งหมด (เว้นไม้หันอากาศและตัวการันต์) เพราะเป็นอักษรกาลกิณี

-เลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 1 และ 5

-ไม่ควรทำงานมงคลต่างๆ ในวันอาทิตย์ เพราะเป็นกาลกิณีในวันเกิดและไม่ควนทำงานมงคลต่างๆ ในวันพฤหัสบดีเพราะเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิด

-ถ้าจะออกรถ สีรถที่ควรเลือกใช้หรือสีรถที่ถูกโฉลกของคนเกิดวันจันทร์

 

รถสีส้ม สีเหลืองแก่

เสริมดวงเรื่องการเงิน ความมั่งคง ทุนทรัพย์ ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูลให้ตนเองในปัจจุบันและภายภาคหน้า

 

รถสีดำ

เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีน้ำเงิน สีทอง

เสริมสเน่ห์ ผู้ใหญ่รักเมตตาและเอ็นดู มีแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา

รถสีเปลือกมังคุด

เสริมดวงด้านความสะดวกราบรื่นทุกอย่าง

รถสีชมพู่

เสริมดวงให้ประสบผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิต และหน้าที่การงาน

รถสีฟ้า

เสริมดวงให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

รถสีเขียว

อำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง มีความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชา

รถสีแดง

สีต้องห้ามพราะป็นกาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต


 

คนเกิดวันอังคาร

-ตามหลักทักษาคนที่เกิดวันอังคาร ห้ามใช้ ก ข ค ฆ ง เพราะเป็นอักษรกาลกิณี

-เลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 2 และเลข 1 และห้ามเลขเพราะทะเบียนที่มีเลข จะมีเรื่องและเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ ทำให้เสียเงินทอง หรือทำให้เจ้าของได้รับบาดเจ็บ

-ไม่ควรทำการมงคลต่างๆในวันจันทร์ เพราะเป็นกาลกิณีในวันเกิด และไม่ควรทำการมงคลต่างๆในวันอาทิตย์เพราะเป็นศัตรูคู่วันเกิด

-ถ้าจะออกรถ สีรถที่ควรเลือกใช้หรือสีรถที่ถูกโฉลก ของคนเกิดวันอังคาร

 

รถสีม่วงแก่

เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี

รถสีดำ

เสริมดวงด้านพลังอำนาจ เกียรติยศ และชื่อเสียงต่ำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลทำให้คนเคารพยำเกรง มีความสามารถในการควบคุมบังคับ

รถสีบรอนซ์ สีเทา

เสริมความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ

รถสีทอง สีแสด

เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีน้ำตาล

เสริมดวงด้านความมั่งคงในชีวิต เช่นมั่งคงเรื่องหลักทรพย์ ทรัพย์สิน หน้าที่การงาน

รถสีเขียว

เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง

รถสีแดง สีชมพู

เสริมดวงให้ประสบผลสำเร็จไดรับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิต และหน้าที่การงาน

รถสีขาว สีเหลืองนวล

เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็นกาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต


 

คนเกิดวันพุธ (กลางวัน 06.01-18.00)

-ตามหลักทักษาคนที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ จ ฉ ช ซ ฌ ญ เพราะเป็นอักษรกาลกิณี

-เลขทะเบียนรถห้ามใช้ ไม่ให้มีเลข 3 และเลข 8

-ไม่ควรทำการมงคลต่างๆในวันอังคาร เพราะเป็นกาลกิณีในวันเกิด และไม่ควรทำการมงคลต่างๆในวันพุธ (กลางคืน)เพราะเป็นวันคู่ศสัตรูวันเกิด

-ถ้าจะออกรถ สีรถที่ควรเลือกใช้หรือสีรถที่ถูกโฉลก ของคนเกิดวันพุธ (กลางคืน)

 

รถสีน้ำเงิน สีฟ้า

เสริมดวงด้านความเคารพนับถือ ยกย่องยอมรับ

รถสีน้ำตาล สีทอง

เสริมดวงด้านพลังอำนาจ เกียรติยศ และชื่อเสียงต่ำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง มีความสามาถในการควบคุมบังคับ

รถสีขาว สีเหลืองอ่อน

เสริมดวงให้ประสบผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิต และหน้าที่การงาน

รถสีเทา สีบรอนซ์

เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีดำ

เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวกราบรื่น

รถสีม่วงแก่

เสริมโชคชะตา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี

รถสีเขียว

เสริมดวงด้านเสน่ห์ที่ทำหึคนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา

รถสีชมพู สีแสด

เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็นกาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

 

คนเกิดวันพุธ (กลางคืน 18.01-16.00)

-ตามหลักทักษาคนที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เพราะเป็นอักษรกาลกิณี

-เลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 5 และเลข 4

-ไม่ควรทำการมงคลต่างๆ ในวันพฤหัสบดี เพราะเป็นกาลกิณีในวันเกิด และไม่ควรทำการมงคลต่างๆ ในวันพุธ (กลางวัน) เพราะเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิด

-ถ้าจะออกรถ สีรถที่ควรเลือกใช้หรือสีรถที่ถูกโฉลก ของคนเกิดวันพุธ (กลางวัน)

 

รถสีชมพู

เสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ

รถสีดำ

เสริมดวงด้านความเจริญรุ่งเรือง

รถสีเทา สีบรอนซ์

เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีม่วงแก่

เสริมดวงให้ประสบผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิต และหน้าที่การงาน

รถสีน้ำเงิน สีฟ้า

เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น

รถสีแดง สีน้ำตาล

เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี

รถสีส้ม สีทอง

เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็นกาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต


 

คนเกิดวันพฤหัสบดี

-ตามหลักทักษาคนที่เกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ ด ต ถ ท ธ น เพราะเป็นอักษรกาลกิณี

-เลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 7

-ไม่ควรทำการมงคลต่างๆ ในวันเสาร์ เพราะเป็นกาลกิณีในวันเกิด

-ถ้าจะออกรถ สีรถที่ควรเลือกใช้หรือสีรถที่ถูกโฉลก ของคนเกิดวันพฤหัสบดี

 

รถสีขาว

เสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ

รถสีแดง

เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัย จากเหตุร้าย เช่นอุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีเทา สีบรอนซ์

เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวกราบรื่น

รถสีฟ้า

เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี

รถสีเขียว

เสริมดวงให้ประสบผลสำเร็จ ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิต และหน้าที่การงาน

รถสีส้ม สีทอง

เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา

รถสีดำ สีม่วง สีน้ำตาล

เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็นกาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต


 

คนเกิดวันศุกร์

-ตามหลักทักษาคนที่เกิดวันศุกร์ ห้ามใช้ ย ร ล ว เพราะเป็นอักษรกาลกิณี

-เลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 8 และเลข 7

-ไม่ควรทำการมงคลต่างๆ ในพุธ (กลางคืน) เพราะเป็นกาลกิณีในวันเกิด และไม่ควรทำการมงคลต่างๆในวันเสาร์เพราะเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิด

-ถ้าจะออกรถ สีรถที่ควรเลือกใช้หรือสีรถที่ถูกโฉลก ของคนเกิดวันศุกร์

 

รถสีเขียว

เสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ

รถสีแดง สีทอง

เสริมดวงด้านความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

รถสีแดง สีชมพู

เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัย จากเหตุร้าย เช่นอุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีเหลือง

เสริมดวงให้ประสบผลสำเร็จ ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิต และหน้าที่การงาน

รถสีดำ         

เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวกราบรื่น

รถสีน้ำตาล

เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี

รถสีฟ้า สีน้ำเงิน

เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา

รถสีเทา สีบรอนซ์ สีม่วง

เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็นกาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต


 

คนเกิดวันเสาร์

 -ตามหลักทักษาคนที่เกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ เพราะเป็นอักษรกาลกิณี

-เลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 4 และเลข 6

-ไม่ควรทำการมงคลต่างๆ ในพุธ (กลางวัน) เพราะเป็นกาลกิณีในวันเกิด และไม่ควรทำการมงคลต่างๆในวันศุกร์เพราะเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิด

-ถ้าจะออกรถ สีรถที่ควรเลือกใช้หรือสีรถที่ถูกโฉลก ของคนเกิดวันเสาร์

 

รถสีแดง

เสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ

สีชมพู

เสริมดวงให้ประสบผลสำเร็จ ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิต และหน้าที่การงาน

รถสีน้ำเงิน สีฟ้า

เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัย จากเหตุร้าย เช่นอุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีเทา รถสีบรอนซ์

เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี

รถสีทอง สีเหลือง

เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวกราบรื่น

รถสีดำ สีม่วงแก่

เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา

รถสีเขียว สีแสด

เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็นกาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต


 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007064